تجمیع املاک

در صورتی که مالک یا مالکینی دارای دو یا چند ملک شش دانگ متصل به هم باشند و آن ها را به صورت یک واحد در آورند می توانند تقاضای صدور سند مالکیت تجمیعی نمایند . برای آگاهی از انواع مشکلات ملکی به نوشته وکیل ملکی و ثبتی مراجعه شود .بر این اساس وجود شرایطی جهت تجمیع املاک الزامی می باشد که به بیان آن می پردازیم.

مجاورت املاک

از شرایط الزامی جهت تجمیع املاک این است که املاک مورد تجمیع باید به گونه ای باشند که بدون هیچ فاصله ای در مجاورت یکدیگر قرار داشته باشند . چنانچه که بتوان آنها را از سایر املااک مجاور متمایز ساخت .

سهم مشاع مساوی

چنانچه مالک بیشتر از یک نفر باشد ، باید سهام هر یک از مالکین در املاک مزبور ، مساوی و به یک میزان باشد . به این ترتیب که چنانچه پلاک های مورد تجمیع ، شماره ای 2 و 5 و 8 باشند ، شخصی که در پلاک 2 ، مالک یک دانگ مشاع است ، باید در پلاک های 5 و 8 نیز به میزان یک دانگ مشاع مالکیت داشته باشد تا احتساب میزان مالکیت او میسر شود و با تجمیع مالکیت او از کل سه پلاک ، سند مالکیت یک دانگ مشاع به نام وص صادر گردد .

کاربری یکسان املاک تجمیعی

کلیه املاک مورد تجمیع باید دارای کاربری یکسان باشند . پس اگر یکی از املاک مورد تجمیع ، دارای کاربری مسکونی باشد و ملک یا املاک دیگر کاربری دیگری داشته باشد ، عملیات تجمیع ممکن نخواهد بود .

ملک نباید در رهن یا بازداشت باشد

هیچ یک از املاک مورد تجمیع نباید در بازداشت و یا در قید اسناد رهنی و شرطی و مثل آنها باشد . البته قید اخیر در مورد اسناد رهنی و شرطی و مانند آنها مطلق نیست . به این معنی که هرگاه بستانکار ، موافقت صریح خود را با تجمیع ملک مورد نظر اعلام نماید ، تجمیع بلامانع خواهد بود . در چنین فرضی پس از پایان عملیات تجمیع ، کل پلاک های تجمیعی ، وثیقه طلب بستانکار قرار می گیرند .

عدم تعارض یا تجاوز به کوچه و مجاورین

برای تجمیع املاک می بایست احتمال تعارض یا تجاوز به مجاورین و اموال عمومی نظیر کوچه و خیابان و مانند آنها به طور قطعی منتفی باشد . بنابراین در صورتی که به دلایلی از قبیل تعریض گذر یا اشتباه در برداشت مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت در یک یا چند ملک از املاک مورد تجمیع یا عدم تطبیق هر یک از آنها با مجاورین و یا به هر علت دیگر ، ثبت دفتر املاک و سند مالکیت با وضع موجود واقعی مطابقت نداشته باشد ، در ابتدا لازم است با رعایت مقررات ، نسبت به اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اقدام شود .

مسیل ، کوه ، آبریز ، اراضی ملی ، موات

هرگاه حدود هر یک از املاک مورد تجمیع به مسیل ، کوه ، آبریز کوه ، اراضی ملی ، اراضی موات و به طور کلی اراضی دولتی و همچنین به موقوفات محدود شود برای تجمیع حدود چنین املاکی باید مراتب به اداره کل ثبت استان مربوطه گزارش و طبق دستور مرجع اخیر عمل شود .

دیدگاهتان را بنویسید