زنا و تجاوز به عنف

تعریف زنا

مجازات ها درقانون مجازات اسلامی عبارتند ازحدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات . زنا یکی از حدود الهی است که در قانون مجازات اسلامی آمده و به تعریف جرم زنا و مجازات شخص زنا کننده و انواع زنا می پردازد . از دیگر حدود مربوط به رفتار جنسی خلاف شرع می توان به لواط ، تفخیذ و مساحقه اشاره کرد . ایجاد خانه فساد و فحشا جرمی تعزیری می باشد که بررسی شد . حدود مجازاتهایی هستند که نوع و میزان آن درشرع تعیین شده است . درمواد 221 به بعد قانون مجازات اسلامی شرایط تحقق و مجازات زنا تشریح شده است .به موجب ماده 221 این قانون زنا عبارت است از جماع ( آمیزش ) مرد و زنی که علقه زوجیت ( عقد نکاح ) بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد .تحقق جماع ( آمیزش ) منوط است به دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل زن ( آلت تناسلی زن ) یا دبر زن ( مقعد )

بنابراین برای تحقق حد زنا حتما یکی از طرفین می بایست مرد و دیگری زن باشد . همچنین هرعملی جنسی بین زن و مرد که بین آنها علقه زوجیت نباشد و شامل تعریف زنا نباشد می بایست مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بعنوان عمل منافی عفت یا رابطه نامشروع بررسی گردد که 99 ضربه شلاق تعزیری مجازات آن است .

وطی به شبهه

وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مرد با زنی به اعتقاد اینکه زن خودش است یا زنی را به اعتقاد اینکه عقد نکاحشان درست است و نزدیکی کند بعد معلوم شود که عقدشان باطل بوده است . بنابراین دراین قبیل موارد به علت اشتباه طرفین و عدم سوءنیت مشمول جرم زنا نمی شود .

شرایط مسئولیت کیفری در جرائم حدی

در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه باشد . بنابراین برای تحقق حد زنا مرد و زن بیگانه می بایست با اختیار و قصد و با علم به حرمت این عمل مرتکب زنا شوند تا به مجازات حد زنا محکوم شوند . هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد ، حد زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدام تامینی و تربیتی محکوم می گردد . همچنین هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ، ادعای وی بدون دلیل یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود .

مواردی که مجازات زنا اعدام است :

زنا با محارم نسبی موجب اعدام شخص زنا کننده است .

1- پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا رود .

۲ – اولاد هر قدرکه پایین برود .

۳- برادرو خواهر و اولاد آنها هر قدرکه پایین برود.

۴- عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .

 • زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی ( مرد زنا کننده ) است . زن پدر به حد رجم ( سنگسار ) محکوم می شود .( زنای محصنه )
 • زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی ( مرد زنا کننده ) است .
 • زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی ( مرد زنا کننده ) که موجب اعدام زانی است . زنای به عنف یا اکراه زنایی است که زن تمایل و رضایت به زنا نداشته و مرد با تهدید و اجباراو را وادار به رابطه جنسی می کند .

زنای به عنف و مجازات اعدام

1 – به موجب ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مصوب 1386/10/16 هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری ، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف ( اعدام ) محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد .

2 – همچنین هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتاراو درحکم زنای به عنف است ( مجازات اعدام ). در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ ( سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است ) یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است وزانی ( مرد زنا کننده ) به اعدام محکوم می شود .

زنای محصن و محصنه و مجازات رجم ( سنگسار)

احصان مرد عبارت است از اینکه مرد دارای همسردائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده ازطریق قُبُل ( الت تناسلی ) با وی در حال بلوغ جماع ( نزدیکی ) کرده باشد هروقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد . احصان زن عبارت است ازآنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودرحالی که بالغ وعاقل بوده با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع ازطریق قُبُل را با شوهرداشته باشد. بنابراین آنچه به عنوان زنای محصن و محصنه از آن نام میبریم آنست که در فوق تعریف شد . بنابراین چنانچه زن یا مرد دارای همسر دائمی نباشند و ازدواج آنان از نوع منقطع ( صیغه ) باشد عمل زنای آنان مشمول زنای محصن یا محصنه نمی شود .

همچنین اگرزن دارای همسردائمی باشد وبا مرد فاقد شرایط احصان زنا کند زن مشمول مجازات زنای محصنه ( رجم ) می شود و مرد به مجازات حد زنا که صد ضربه شلاق حدی است محکوم می شود و بالعکس نکته مهم اینکه اموری از قبیل مسافرت ، حبس ( زندان ) ، حیض ، نفاس ، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطربرای طرف مقابل می گردد مانند ایدز ، سفلیس و دیگر امراض مقاربتی ، زوجین را ازاحصان خارج می کند .بنابراین چنانچه همسر دائمی زانی ( مرد زنا کننده ) یا زانیه ( زن زنا کننده ) در مسافرت یا حبس باشد یا دچاربیماری مقارتی مانند سفلیس ، ایدز ، هپاتیت ، سوزاک و کلامیدیا و… باشد یا زن دچار به حیض و نفاس باشد ، زنا از حالت احصان خارج می شود .

دلایل اثباتی زنا

از نظر شرعی راههای ثبوت زنا عبارتند از :

اقرار به زنا : یکی از طرق اثبات زنا اقرار خود شخص زنا کننده است . در این صورت زنا با 4 باراقرارشخص زنا کننده نزد قاضی اثبات می شود و اگر کمتر از 4 بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلا تعزیری درجه شش محکوم می شود .

شهادت به زنا : شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هرامردیگری نزد مقام قضایی است . زنا با شهادت چهارمرد اثبات می گردد . برای اثبات زنای موجب حد جلد ( شلاق ) تراشیدن و تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است . زمانی که مجازات غیر موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است .

درشهادت بر زنا و لواط ، شهود باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین شهود به عدد لازم نرسند ، شهادت درخصوص زنا و لواط ، قذف محسوب می شود و شهود به 80 ضربه شلاق حدی محکوم می شوند . بنابراین شهود در صورتی شهادشان قبول می شود که به تعداد لازم که دربالا اشاره شد برسند و از سویی با چشمان خویش و حضورا شاهد واقعه زنا باشند و نکته بسیار مهم با توجه به عبارت مشاهده آن است که شهادت از روی عکس و فیلم نمی تواند اثبات کننده زنا باشد . چنانچه تعداد شهود به تعداد لازم نرسند یا شهادت برعمل زنا دارای شرایط فوق نباشد شهود محکوم به حد قذف یعنی 80 ضربه شلاق می شوند .

این پست دارای 4 نظر است

 1. کوروش

  سلام اگر دختری با یک مرد رابطه داشته باشه میتونه ازش شکایت کنه مرد میفته زندان؟

  1. حامد پروندی

   سلام خیر. هر دو محکوم به رابطه نامشروع یا در صورت اقرار به زنا به حد زنا محکوم می شوند .

 2. علی

  سلام بهم اتهام تجاوز به عنف زدن، الان چه اتفاقی میفته

  1. حامد پروندی

   می بایست پرونده شما بررسی شود تا بتوان اظهار نظرکرد .حکم تجاوز به عنف اعدامه

دیدگاهتان را بنویسید