نشر اکاذیب و مجازات نشر اکاذیب

پیشتر جرم و مجازات افترا بررسی شد . اینک درباره جرم نشر اکاذیب و مجازات آن می پردازیم .

جرم نشر اکاذیب به جرم افترا شباهت دارد و در بعضی مواقع با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند . در جرم افترا شخص مفتری عملی که نسبت می دهد به دیگری باید یک عمل مجرمانه باشد که در قانون جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده باشد . بنابراین نسبت دادن عناوینی مانند دروغگو به دیگران مشمول جرم افترا نمی باشد . در جرم نشر اکاذیب عمل متهم عبارت است از نسبت دادن اعمال کذب و بر خلاف حقیقت به دیگری است و بر خلاف افترا نیاز به جرم بودن عمل انتسابی به دیگری نیست .

به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامی (( هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ار اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از 1 ماه تا 1 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود . ))

وسیله ارتکاب جرم نشر اکاذیب

با توجه به متن ماده و به کار بردن واژه هایی مثل مراسله ، شکوائیه ، گزارش و عرایض بابد گفت جرم موضوع این ماده باید بوسیله کتابت انجام شود و در صورتی که بوسیه عملی غیر از نوشتن باشد ، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد . بنابراین جرم نشر اکاذیب به طریقی غیر از نوشتن تحقق پیدا نمی کند .

عنصر روانی در جرم نشر اکاذیب

عنصر معنوی این جرم شامل سوءنیت عام در اظهار و نشر اکاذیب به طور عمدی یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سوء نیت خاص آن قصد تشویش اذهان عمومی یا لضرار به غیر است .

در صورتی که مطالب بیان شده حقیقت داشته باشد وقوع جرم منتفی می شود . همچنین در صورتی که متهم قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نداشته باشد و تصور می کرده که مطالب گفته شده توسط او حقیقت داشته است مشمول مجازات نشر اکاذیب نمی شود .

نشر اکاذیب جرمی مطلق

با عنایت به عبارت (( اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر )) جرم نشر اکاذیب جرمی مطلق می باشد که تحقق ضرر برای تحقق آن ضرورتی ندارد . با توجه به عبارت اکاذیب و اعمال لازم به توضیح است هر چند اکاذیب و اعمال به صورت جمع به کار رفته است ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و تعدد امور نسبت داده شده شرط تشکیل بزه مزبور نیست بلکه اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در این ماده به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید