سفته

سفته همانند چک از جمله اسناد تجاری می باشد که در قانون تجارت مقررات و ضوابط سفته بیان شده است . به موجب قانون ، سفته سندی است که به…

0 دیدگاه