وکیل خانواده

وکیل خانواده وکیلی است که با عنایت به کثرت  دعاوی خانواده و تغییرات مکرر قوانین این حوزه از حقوق ، می بایست به آخرین قوانین و رویه دادگاههای خانواده مسلط بوده تا در احقاق حقوق موکل خویش و کسب بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن موفق شود .

هرچند خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است اما تعریفی که میتوان ازخانواده داشت این است که خانواده تشکیل شده از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها است که معمولا با هم زندگی میکنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند .

قانونگذاردر باب قوانین مربوط به خانواده نگاه ویژه ای داشته و در بحث طلاق و مهریه هرچند سال قوانینی به تصویب می رسد که آگاهی و تسلط به این قوانین جهت موفقیت در این دعاوی بسیار مهم است. از قوانیین مهم حقوق خانواده  می توان به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون اجرای اسناد رسمی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه درمحاکم ، قانون گذرنامه و.. اشاره داشت .

انواع دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده عبارتند از:

نامزدی و خسارات ناشی ازبرهم زدن آن – نکاح دائم ، موقت واذن درنکاح ، شروط ضمن عقد نکاح ، ازدواج مجدد ، جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ، تمکین و نشوز، طلاق ، رجوع از طلاق ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ، حضانت و ملاقات طفل ، نسب ، رشد و حجرورفع آن ، ولایت قهری ، قیمومیت …

وکلای متخصص دردعاوی خانواده این مجموعه شما را در رسیدن به بهترین نتیجه در کوتاهترین زمان یاری میکنند.

مهریه

تعریف مهریه مهریه عبارت است از مالی که قانونا و شرعا ضمن عقد نکاح مورد توافق طرفین واقع و زن مالک آن یا طلبکار از شوهر می شود و زن…

18 دیدگاه