وکیل حقوقی

وکیل حقوقی متبحر و مسلط به این شعبه از حقوق ، وکلایی هستند که بیشترین مطالعات حقوقی را دارند چرا که با توجه به گستردگی موضوعات حقوق خصوصی این دسته از وکلا می بایست جهت موفقیت در امور ارجاعی تخصص و تجربه بیشتری  داشته و از آخرین رویه های قضایی و نظریات مشورتی اگاهی کامل داشته باشند .

منظور از دعاوی حقوقی دعاوی است که ناشی از روابط مالی و تجاری و مسئولیتهای مدنی اشخاص می باشد و دراین دسته دعاوی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدیدنظر و درموارد استثنائی دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی هستند.

انواع دعاوی تجاری و  دعاوی موجر و مستاجر مانند دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، تقسیم ترکه ، دستور فروش ، انواع دعاوی شرکتها و اشخاص ، دعاوی ناشی از علائم و اختراعات و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات ، چک ، سفته ، یرات ، ورشکستگی ، دعاوی ناشی از ضمان قهری، غصب ، اتلاف ،تسبیب ، استیفا و مسئولیت مدنی اشخاص و…..از انواع دعاوی حقوقی هستند.

هرچند دعاوی ملکی و خانواده نیز از جمله دعاوی حقوقی هستند اما برای خدمات وکالتی و مشاوره ای تخصصی تر به مراجعین این دسته دعاوی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

مهریه

تعریف مهریه مهریه عبارت است از مالی که قانونا و شرعا ضمن عقد نکاح مورد توافق طرفین واقع و زن مالک آن یا طلبکار از شوهر می شود و زن…

18 دیدگاه