وکیل کیفری

وکیل کیفری متخصص و متبحر وکیلی است که با اشراف کامل به قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی و ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و احاطه به اصول و قواعد کیفری موضوع ارجاعی را به بهترین نحو انجام می دهد.

حقوق جزا یا کیفری را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای عمومی: ناظر بر تعریف جرم ، انواع مجازات و تعریف هریک (حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی ) تعیین شرایط  و موانع مسئولیت کیفری ، تکرارجرم ، تعدد جرم ، ادله اثبات امور کیفری و قلمرو قوانین و .. می باشد.

حقوق جزای اختصاصی: این شعبه از حقوق جزا عبارت از قوانینی است که قانونگذار به تعریف هرجرم ومجازات آن میپردازد مثلا جرم سرقت حدی یا تعزیری یا جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت را تعریف و شرایط تحقق آن و مجازات آن را تعیین می کند. برای مثال قانونگذار جرم کلاهبرداری را این چنین تعریف کرده است (هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ……وبه یکی از وسایل مذکور ویا وسایل تقلبی دیگروجوه و یا اموال  و یا …….. تحصیل کرده وازاین را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال و…..محکوم می شود). و دیگر جرائم مانند قتل عمد و غیر عمد ، خیانت در امانت ، قاچاق کالا و ارز، انتقال مال غیر ، جرائم مواد مخدر ، جعل و استفاده از سند مجعول،زنا ، لواط ،شرب خمر ، قذف ، مساحقه ،سرقت حدی و تعزیری ،حمل و نگهداری  مشروبات الکلی ، اختلاس ، افترا ، ضرب و جرح ، تخریب ، سوء استفاده از سفید امضا ، سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص و…. از انواع جرائم هستند که قانونگذار هر یک را تعریف و شرایط تحقق و مجازات آن را تعیین کرده است .

آیین دادرسی کیفری : آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی …، نحوه رسیدگی ، صدوررای ، طرق اعتراض به آرا ….. تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ظابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزه دیده و جامعه وضع میشود.

به طور کلی حقوق کیفری با شکایت شاکی یا مدعی العموم یا اعلام کننده جرم شروع میشود و به فراخور نوع جرم و مجازات … ( حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، اعدام و…) دادسرا عمومی و انقلاب ، دادسرا و دادگاه نظامی ، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال ، دادگاه کیفری یک ، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی و صدور رای را دارند.
وکلای متخصص این مجموعه از وکلای با تجربه و تحصیلکرده بهترین دانشگاههای کشور و رتبه های برتر آزمون کانون وکلا می باشند که با سپردن پرونده خود به وکیل کیفری بهترین نتیجه را برای شما بدست می آورند .

مجازات آدم ربایی

آدم ربایی از جمله جرائم تعزیری است که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد این جرم مجازات در نظر گرفته شده است . به موجب ماده 621 قانون…

0 دیدگاه