مجازات لواط ، تفخیذ و مساحقه

لواط و تفخیذ و مساحقه از گناهان کبیره هستند که درقانون مجازات اسلامی کتاب دوم فصل دوم شرایط تحقق و مجازات آن بیان شده است و جزجرائم حدی می باشند که با توجه به وضعیت مجرم یا نحوه ارتکاب و.. مجازاتهای متفاوتی برای این جرائم درشرع و قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است .

از دیگر جرائم جنسی خلاف شرع می توان به زنا ، ایجاد خانه فساد و فحشا اشاره کرد که بررسی شدند .

تعریف لواط

لواط عبارت ازدخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه دردُبُرانسان مذکراست . بنابراین برای تحقق لواط هردو نفرمی بایست مذکر باشند .

برای تحقق مسئولیت کیفری درحدود همانند قصاص و تعزیرات ، مسئولیت کیفری زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل و بالغ و مختار باشد . همچنین سن بلوغ در دختران 9 و در پسران 15 سال تمام قمری است .

همچنین افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و درمورد افراد نابالغ درصورت ارتکاب جرم براساس قانون مجازات اسلامی اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود .

اما در صورتی که نابالغ مرتکب لواط یا تفخیذ یا دیگرجرائم حدی شود واز 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا به نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند .

مجازات حد لواط

حد لواط برای فاعل ، درصورت لواط به عنف یا لواط به اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و درغیراینصورت یعنی لواط به عنف و اکراه نباشد یا فاعل دارای شرایط احسان نباشد مجازات فاعل صد ضربه شلاق است .

حد لواط برای شخص مفعول در صورتی که با رضایت عمل لواط را انجام دهد چه دارای شرایط احصان باشد یا نباشد، اعدام است .

احصان عبارت است از آنکه مرد همسردائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ وعاقل بوده ازطریق قُبُل ( الت تناسلی زن ) با همان همسردر حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هروقت بخواهد امکان جماع ازهمان طریق را با وی داشته باشد .

درصورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است .

تعریف تفخیذ و مجازات آن

تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است . دخول کمترازختنه گاه درحکم تفخیذ است .

در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست .بنابراین چنانچه عمل تفخیذ به صورت عنف انجام شود یا فاعل و یا مفعول دارای شرایط احصان باشد ، حد تفخیذ صد ضربه شلاق است . در صورتی که فاعل غیرمسلمان ومفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است .

درصورتی که دوانسان مذکر عمل همجنسگرایی غیراز لواط و تفخیذ را انجام دهند مثل هم آغوشی و بوسیدن از روی شهوت به شلاق تعزیری از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شوند .همین عمل اگر بین یک مرد و یک زن که دارای علقه ازدواج نباشند واقع گردد به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و نوع مجازات تعزیری می باشد .

تعریف مساحقه و مجازات آن

مساحقه نوع دیگری از حدود است وعبارت است ازآن است که دوانسان مونث ، اندام تناسلی خود را بر روی هم قرار دهند . مجازات مساحقه صد ضربه شلاق است . همچنین درحد مساحقه ، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن وغیرمحصن وعنف وغیرعنف نیست .

شرایط اثبات جرائم لواط ، تفخیذ و مساحقه

اقرار

اقرارعبارت است از اخبار شخصی به ارتکاب جرم ازجانب خود اوست .در جرائم مساحقه ، لواط و تفخیذ با چهارباراقرار شخص مجرم نزد قاضی درمحکمه این اثبات می شوند .

شهادت

شهادت شهود درجرائم لواط و تفخیذ و مساحقه با شهادت چهار مرد اثبات می شود. درخصوص شهادت برلواط همانند شهادت بر زنا ، شاهد باید حضوری عمل زنا را دیده باشد و اگر شهادت شاهد به صورت مشاهده نباشد یا شهود به نصاب چهار مرد نرسند ، شهادت در خصوص لواط ، قذف محسوب می شود و موجب محکومیت شهود به صد ضربه شلاق حدی می شود .

مجازات رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

وکیل پایه یک دادگستری حامد پروندی ( عضو کانون وکلای مرکز – تهران )

این پست دارای 2 نظر است

  1. بهروز

    سلام
    مجازات عدم دخول با رضایت شخص چیه

دیدگاهتان را بنویسید