ورود به عنف + مجازات ورود به عنف

ورود به عنف به موجب قوانین جرم انگاری شده است . به موجب قوانین با توجه به نحوه ارتکاب جرم مجازات متفاوتی برای آن لحاظ گردیده است . اهم قوانین مربوط به مجازات ورود به عنف به ملک و مسکن دیگری در مواد 580 و 691 و 694 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

ممکن است حین ارتکاب ورود به عنف جرائم دیگری از جمله جرم تهدید ارتکاب یابد . برای بدست آوردن نتیجه به وکیل ملکی مراجعه کنید .

لازم به ذکر است گاها دیده شده است که به علت شباهت جرم تصرف عدوانی که در مواد 690 و 692 693 قانون مجازات اسلامی به تعریف و مجازات آن پرداخته شده است با جرم ورود به عنف اشتباه گرفته شود .

می دانیم که ملک و مسکن دیگری مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است و به علت اهمیت موضوع اصل 22 قانون اساسی نیز به آن پرداخته است . به موجب اصل 22 قانون اساسی (( حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . ))

ورود به ملک و خانه دیگری می بایست با اجازه متصرف صورت بگیرد و در صورتی که شخصی بدون اذن و اجازه دیگری و بدون مجوز قانونی و همرا با جبر و زور وارد ملک یا خانه دیگری شود مرتکب جرم ورود به عنف شده است .

ورود مامورین نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری به ملک دیگری

مامورین و ضابطین دادگستری نیز جهت ورود به ملک و مسکن دیگری می بایست از مقام قضایی مجوز ورود به ملک اشخاص را اخذ کنند . این مجوز می بایست حاوی مشخصاتی از جمله آدرس ملک و متصرف ملک و نحوه ورود به ملک و محدودیت زمانی این مجوز باشد .

همچنین مامورین و ضابطین دادگستری در صورت اذن و اجازه متصرف ملک ، می توانند وارد شوند .

استثنایی که وجود دارد در جرائم مشهود مامورین و ضابطین دادگستری می توانند بدون اخذ مجوز از مقام قضایی اقدامات لازم از جمله ورود به ملک را انجام دهند . چرا که در جرائم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می آورند . تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند .

مواد قانونی مربوط به ورود به عنف

به موجب قانون مجازات اسلامی (( هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف ، به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می شود .

هر گاه مرتکبین 2 نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهند شد . ))

قانون گذار در ماده 694 بیان داشته است (( هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین 2 نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد ، به حبس از 1 تا 6 سال محکوم می شوند .))

از دیگر مواد مواد مربوط به ورود به عنف به ملک دیگری ماده 580 قانون مجازات اسلامی می باشد . به موجب این ماده (( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد .

مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روءسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .

دیدگاهتان را بنویسید