ثبت برند و علامت تجاری

نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری آقای نورالدین حضرتی . فارغ التحصیل حقوق تجارت بین الملل و متخصص دعاوی برند و علامت تجاری

علامت تجاری چیست

علامت تجاری نشان یا سمبلی هست که به منظور معرفی منشا صدور کالا یا خدمات و مشخص نمودن تفاوت آن کالا یا خدمت از تولید و خدمات دیگران بکار می رود و باعث می شود محصولات و خدمات مشابه تولیدی توسط منابع مختلف از یکدیگر متمایز گردد.

وفق قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، علائم تجاری اینگونه تعریف شده است : علامت یعنی هر نشان قابل رویت که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از همدیگر متمایز سازد .

در نتیجه علایم نامرئی و غیر مادی از قبیل علائم صوتی و بویایی و چشایی از حمایت قانون خارج می باشد . نکته مهمی که وجود دارد تفاوت بین علامت تجاری با اسم تجاری می باشد .

اسم تجاری

اسم تجاری معرف تولید کننده یا تاجر است و نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن به تجارت می پردازد . در حالی که علائم تجاری معرف کالا یا خدمات می باشد .

انواع علائم تجاری

  1. علائم فردی
  2. علائم جمعی
  3. علائم تصدیقی

علایئ فردی علائمی است که به اشخاص تعلق دارد و برای تشخیص محصولات و خدمات انها بکار می رود .

علائم جمعی علائمی هستند که برای تشخیص و تمییز محصولات و خدمات عده ای از صاحبان حرف انتخاب می گردد .

علائم تصدیقی یا تایید کننده به علامتهای جمعی نزدیکتر هستند و تمییز آنها از یکدیگر ساده نمی باشد .این علایم حکایت از آن دارد که محصولات یا خدمات عرضه شده دارای کیفیت خاص یا خصوصیات تضمین شده ای برخوردار هستند و در قانون از اینگونه علامت ذکری به میان نیامده است .

در کنوانسیون پاریس هم از این نوع علامت ذکری به میان نیامده است .

ثبت علامت تجاری و برند و امتیاز ثبت علامت و برند

در حقوق ایران حق استفاده انحصاری از علامت تجاری با ثبت بدست می اید و طبق قانون حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانونی به ثبت برساند .

حق استعمال انحصاری از علامت ثبت شده نه تنها استعمال از علامت را در انحصار مالک آن قرار می دهد و اجازه استعمال ان را به دیگران نمی دهد بلکه اجازه استعمال علائم مشابه با علامت ثبت شده را نیز به دیگران نمی دهد .مشروط به اینکه مشابهت بین دو علامت به اندازه ای باشد که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی شود .

منظور از این گمراهی ، گمراهی در خصوص تشخیص و تمییز مبدا و منشا کالا یا خدمات می باشد .

ارزش علامت و برند

علامت تجاری با ثبت ، ارزش اقتصادی پیدا نمی کند بلکه مرور زمان و استفاده و تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روز به روز به اعتبار ان افزوده می شود و ثبت علامت بدون استفاده ، یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید است و در حقوق ایران مقرر می دارد ( هر ذینفعی که ثابت کند مالک علامت ثبت شده ، شخصا یا بوسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت 3 سال از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل ازتاریخ  درخواست ذینفع استفاده نکرده است می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند .

مدت اعتبار ثبت برند و علامت

ثبت علامت تجاری حق بوجود آمده را برای یک دوره معین اهدا می کند . مطلبق قانون مدت حمایت از علامت تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت میباشد .

اگر دارنده علامت تمایلی دارد زمانی بیش از 10 سال از این حق برخوردار باشد تدابیری در نظر گرفته شده است که عبارت است از 1- درخواست مالک و پرداخت هزینه برای دوره متوالی 10 ساله قابل تمدید می باشد .

مالک علامت جاری علاوه بر حق انحصاری استفاده از علامت خویش می تواند این حق را تحت عنوان اجازه بهره برداری به دیگران اهدا نماید .که اهدا این مجوز صور گوناگونی دارد .

علامت تجاری یک حق مالی شخصی است که قابل نقل و انتقال بودن از ویژگیهای حقوقی مالی است .

در خصوص علامت تجاری نیز هر دو نوع نقل و انتقال ارادی و قهری امکان پذیر است .

می توانید سوالات خود را در انتهای این نوشته در قسمت دیدگاهها بپرسید تا وکیل پایه یک دادگستری نورالدین حضرتی فارغ التحصیل حقوق تجارت بین الملل و متخصص دعاوی ثبت برند و علائم تجاری به آنها پاسخ دهد . همچنین می توانید جهت اخذ وقت ملاقات حضوری با شماره همراه درج در سایت تماس بگیرید .

دیدگاهتان را بنویسید