وکیل قاچاق کالا و ارز|مجازات قاچاق کالا| تعزیرات

قاچاق کالا و ارز توسط دولتها جرم انگاری و برای آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته می شود . در ایران نیز به موجب قوانین مختلفی از جمله قوانین ذیل مجازاتهایی برای این عمل یا مقرراتی برای ورود و خروج کالا در نظر گرفته شده است .

 • قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز
 • قانون امور گمرکی
 • قانون مبارزه با قاچاق انسان
 • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
 • قانون ساماندهی مبادلات مرزی

تعیین اینکه چه اعمالی مشمول جرم قاچاق بوده و مجازات آن چه نوع و به چه میزان است در قوانین فوق تصریح شده است . آنچه در این نوشته توسط وکیل تعزیرات و قاچاق کالا و ارز بررسی می شود قاچاق کالا و ارز براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات سال 1394 می باشد .

تعریف جرم قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هر عمل ( فعل ) یا ترک عمل ( ترک فعل ) که باعث نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بشود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین ، قاچاق محسوب شود ، چه در مبادی ورودی کشور یا هر نقطه از کشور قاچاق محسوب می شود . . بنابراین هر عملی که باعث نقض تشریفات قانونی که برای خروج و ورود کالا به کشور در نظر گرفته شده بشود قاچاق محسوب می شود چه در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی

تشریفات قانونی عبارت است از : اقداماتی که انجام آنها از لحاظ قانون الزامی می باشد از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی ، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط و…

در بعضی مواقع شخص ممکن است حقوق گمرکی را نیزپرداخته باشد اما چون تشریفات گمرکی و اخذ مجوزها را رعایت نکرده عمل او قاچاق محسوب می شود . در قانون امور گمرکی نیز موادری به عنوان جرم قاچاق گمرکی مورد تصریح قرار گرفته است . از جمله :

 • ورود کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی
 • کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد
 • خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی
 • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی
 • کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از ان برداشته شود و ….

موارد فوق تعدادی از مواردی است که به به موجب قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می شود .

انواع کالا از نظر قاچاق

موضوعی را که باید در نظر داشت منظور از کالا حتما نباید جسم ساخته شده و بی جان باشد . مثلا دام نیز مشمول همین قانون بوده و ورود و خروج دام از کشور بدون رعایت تشریفات ، قاچاق می باشد . قانونگذار کالاهای قاچاق را به 3 دسته تقسیم کرده است .

کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی ، نیاز به کسب مجوز ندارد .

کالای مجاز مشروط : کالایی که صادر را وارد کردن آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی و بانکی ، نیاز به کسب مجوز دارد .

کالای ممنوع : کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است .

مجازات قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز

در صورتی که شخصی مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا و ارز به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود :

 • کالای مجاز : جریمه نقدی 1 تا 2 برابر ارزش کالا
 • کالای مجاز مشروط : جریمه نقدی معادل 1 تا 3 برابر ارزش کالا
 • کالای یارانه ای : جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا

قاچاق سازمان یافته و قاچاقچی حرفه ای

قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق ، تشکیل یا پس از تشکیل ، هدف ان برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت گیرد . در خصوص مواد مخدر نیز قانونگذار برای مرتکبین جرائم مواد مخدر که با تشکیل شبکه و گروهی مرتکب جرم می شوند مجازات شدیدتری لحاظ کرده است .

چنانچه کالاهای فوق به نحو سازمان یافته قاچاق شود از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و در صورتی که به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گردد که مجازاتهای به مراتب سنگین تری اعمال می شود .

قاچاقچی حرفه ای : شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد . قاچاقچی حرفه ای علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق به حبس از 91 روز تا 2 سال حبس و حداکثر جزای نقدی و شلاق محکوم می شود .

میزان ارز قابل نگهداری در کشور و میزان ارز همراه مسافر ورودی و خروجی

در اجرای قانون قاچاق کالا و ارز ، بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز و مبادلات غیر مجاز و جهت پیشگیری می بایست ، میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور ، همرا مسافر ، همراه رانندگان عبوری را اعلام نماید . همچنین عرضه و فروش عرض خارج از واحدهای مجاز تعیین شده ( صرافی ها و دیگر مراکز قانونی مبادلات ارزی ) توسط دولت ممنوع و مرتکبین مشمول این قانون می شوند . بنابراین عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود ، خروج ، خرید ، فروش یا حواله ارزی ، قاچاق و مشمول مجازات می باشد .

به موجب دستورالعمل سال 1399 بانک مرکزی حمل و نگهداری ارز توسط اشخاص حداکثر تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز بیشتر از میزان مبالغ فوق صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک 1- سند موسسه اعتباری 2- رسید سنا 3- اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود . همچنین سند موسسه اعتباری و رسید سنا حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می باشد . هر مسافر می تواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل ان به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف 5 هزار یورو یا معادل ان به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف 2 هزار یورو یا معادل ان به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی یا دریایی و ریلی از کشور خارج کند .

جریمه نقدی ارز غیر مجاز

جریمه نقدی ارز ورودی 1 تا 2 برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن ، جریمه نقدی خرید ، فروش یا حواله ارز 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن است .

وسایل نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا و شرایط ضبط و مصادره آن

وسیله نقلیه اعم از زمینی دریایی و هوایی که در حمل کالای قاچاق کالای مجاز ، مجاز مشروط و یارانه ای و ارز مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر ضبط و مصادره می شوند .

 • وسیله نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق بیشتر از 100 میلیون ریال یا بیشتر باشد .
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق بیشتر از 300 میلیون ریال یا بیشتر باشد .
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 900 میلیون ریال یا بیشتر باشد .
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق بیشتر از 1 میلیارد ریال یا بیشتر باشد .
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 3 میلیارد ریال یا بیشتر باشد .

چنانچه وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد .

قاچاق کالای ممنوع

هر شخصی مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد به تناسب شرایط علاوه بر حبس و جزای نقدی و مصادره محل نگهداری ( ملک ) و وسیله نقلیه به شرح زیر مجازات می شود .

 • در صورتی که ارزش کالا تا 10 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم میشود .
 • در صورتی که ارزش کالا از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می شود .
 • در صورتی که ارزش کالا از 100 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال یاشد به بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می شود .
 • در صورتی که ارزش کالا بیش از 1 میلیارد ریال باشد به 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع محکوم می شود .

در موردی که کالای ممنوع ، مشروبات الکلی خارجی باشد مجازات آن متفاوت است . همچنین در این قانون با توجه به مقدار کالای ممنوع قاچاق یا درگیری مسلحانه با مامورین مجازات هایی از قبیل مصادره ملک و وسیله نقلیه لحاظ شده است .

قاچاق تجهیزات پزشکی و دارو و آرایشی و بهداشتی

مطابق قانون هر شخصی که اقدام به واردات و صادرات دارو ، مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی ، مواد و فراورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالای قاچاق محکوم می شود.

در این صورت قاچاق مواد و فرآورده های دارویی ، فرآورده های زیستی ، مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می شود .

اما در خصوص کالاهای قاچاق که شامل مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی باشد هرگاه کالای قاچاق موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در مورد مصرف انسانی شود مرتکب به مجازات قاچاق کالای مشروط و در غیر اینصورت کالای مکشوفه کالای فاسد ، تقلبی ، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع می باشد .

مجازات مختلس برای مامورینی که مرتکب قاچاق شوند یا معاونت یا مشارکت کنند

در صورتی که ماموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت ، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب قاچاق نمایند علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند .

مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای اختلاس محکوم می شوند .

شما می توانید سوالات خود را در انتهای این نوشته در قسمت دیدگاهها بپرسید تا وکیل متخصص جرائم قاچاق کالا و ارز به آنها پاسخ دهد . همچنین می توانید جهت اخذ وقت ملاقات حضوری با وکیل با شماره همراه درج در سایت تماس بگیرید .

این پست دارای 30 نظر است

 1. بهروز

  سلام جناب وکیل من چند روز پیش سه جفت صندلی استوک برای خودم و برادرام فقط
  ازعسلویه خرید کردیم و بارتوسط اتوبوس به شهر ما آوردن من شب رفتم تحویل بگیرم از اتوبوس که در آوردم میخاستم با ماشین خودمون ببرم پلیس رسید و هم صندلی و هم ماشینمو برده خالا میخان بفرستن تعزیرات حالاخواستم جرمش چیه لطفا راهنمایی کنید

  1. وکیل حامد پروندی

   برابر قنون مبارزه با قاچاق کالا به جزای نقدی 1 تا 2 برابر ارزش کالا محکوم می شوید .

 2. رحمان

  تشکر از آقای وکیل بابت مطلب بسیار عالی شما که تمامی جواب سوالاتم درباره تعزیرات و قاچاق کالا را بدست آوردم

 3. رویا

  سلام یه نفر با ماشین ما اقدام به حمل کالای قاچاق از نوع پارچه کرده! امکان حبس وجود داره یا اگه جریمه رو پرداخت کنیم ماشین رو بهمون میدن!

  1. سلام مصادره اتومبیل شما بستگی به ارزش کالای قاچاق و همچنین اطلاع و یا عدم اطلاع شما از فعالیت شخصی می باشد که با اتومبیل شما اقدام به قاچاق کالا کرده است

 4. جواد

  سلام خدمت شما آقای پروندی ، داروخانه من به صورت مشترک اداره میشه و متاسفانه انبار دار داروخانه مقداری دارو که مشکوک به قاچاق هست در قسمت انبار نگهداری که تعلق به من بعنوان مدیر داروخانه ندارد اما با تشکیل پرونده به دادگاه احضار شدم ، چه کار کنم آیا زندان باید برم؟

  1. سلام موضوع اتهامی شما نیازمند بررسی پرونده و اوراق پرونده هست . میزان مجازات و اینکه به زندان محکوم شوید به ارزش کالا قاچاق بستگی داره .

 5. فرشاد

  سلام آقای وکیل ،مجازات قاچاق لباس و دارو زندان داره؟ اگر زندان داره میشه خرید؟

  1. سلام در خصوص قاچاق لباس و پوشاک جزای نقدی و در مورد دارو در صورتی که ارزش آن به بیش از 10 میلیون تومان برسد مجازات زندان دارد .

 6. فرزاد

  سلام جناب وکیل قاچاق وسایل بهداشتی و آرایشی چه مجازاتی داره .

  1. حامد پروندی

   سلام قاچاق فراورده های آرایشی و بهداشتی چنانچه با استعلام از وزارت بهداشت موفق به اخذ مجوز شود به جریمه نقدی و در صورت عدم پرداخت جریمه نقدی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می شوید و چناچه با استعلام از وزارت بهداشت ، محصولات موفق به اخذ مجوز مصرف انسانی نشوند به جریمه و زندان با توجه به میزان کالای قاچاق محکوم می شوید .

 7. محمد

  مجازات نگهداری وسایل الکترونیک قاچاق چقدره ؟ زندان داره؟

  1. حامد پروندی

   سلام در صورتی که مشمول قاچاق سازمان یافته یا قاچاقچی حرفه ای نشوید مجازات آن جریمه نقدی با توجه به ارزش کالای قاچاق می باشد . ( در صورت عدم پرداخت جریمه نقدی یا عدم وصول آن به حبس بدل از جزای نقدی که نباید بیشتر از 15 سال باشد محکوم می شوید .

 8. قادر

  قاچاق پارچه و لباس مجازاتش چقدره؟

  1. حامد پروندی

   مجازات قاچاق کالا و ارز بستگی به بهای کالای قاچاق و عوامل دیگری از جمله سابقه مرتکب ، قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه ای و غیره دارد .

 9. گهدب

  سلام و عرض ادب
  مجازات ارسال دارو به صورت عمده به خارج از کشور بدون مجوز چیه

  1. حامد پروندی

   مجازات قاچاق کالا به صورت عمده زندان و جزای نقدی می باشد .

 10. بهروز

  سلام آقای پروندی
  قاچاق لوازم خونگی با ماشین شخص دیگه
  چه مجازاتی داره

  1. حامد پروندی

   جزای نقدی و در صورت به حد نصاب رسیدن ارزش کالای قاچاق و نوع وسیله نقلیه و اطلاع مالک ، اتومبیل ضبط ( مصادره ) می شود .

 11. فهيمه

  سلام مجازات خارج كردن دارو به صورت عمده به خارج از كشور چيه؟

  1. حامد پروندی

   به موجب بند الف ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی سال 94 ، قاچاق مواد دارویی مشمول قاچاق کالای ممنوع می شود.که در مقاله مجازات آن بیان شد .

 12. شاهین

  سلام خدمت شما جناب وکیل
  ماشینم دست پسر عموم بوده چون خودم مسافرت بودم.
  متوجه شدم با اتومبیلم اقدام به قاچاق کرده و ماشین توقیف شده.
  امکان داره ماشین مصادره بشه؟

  1. حامد پروندی

   ضبط ( مصادره اتومبیل به نفع دولت ) بستگی به نوع کالای قاچاق و میزان آن و همچنین دلایل و قرائن موجود که شما از موضوع مطلع بودید ، دارد .

 13. حمید

  سلام جناب وکیل
  در انبار که در اجاره من بوده گویا وسایل قاچاق وجود داشته و من هم روحم خبر نداشته که وسایل قاچاقه.چون من اجاره میدم انبارمو به افراد.الان چی حکم میدن؟ شما میتونید کمک کنید؟

  1. حامد پروندی

   باید پرونده شما مطالعه و بررسی بشه . با شماره تماس درج شده در سایت تماس بگیرید .

 14. داریوش

  سلام آقای وکیل
  به خاطر نگهداری داشتن لوازم قاچاق، مغازم پلمپ شده و اینکه من اطلاع نداشتم که وسایل قاچاق هستن. چیکار باید کنم‌. و اینکه وسایل تو انبار برای یک نفر دیگه بوده

  1. حامد پروندی

   باید مدارک کافی به مرجع رسیدگی کننده که تعزیرات است ارائه بدید .موضوع تخصصی و نیاز به حضور وکیل متخصص در این موضوع دارید .

 15. علی

  سلام آقای وکیل
  منو گرفتن بابت کالای قاچاق .لوازم خانه قاچاق تو کامیون داشتم . چکار باید کنم.باید وکیل بگیرم؟

  1. بله وکالت دادن به وکیل پایه یک دادگستری با عنایت به تخصصی بودن موضوع لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید